Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky číslo : 3

Platné od 1.1.2006

Objednávky

Objednávky i poptávky je možné doručit osobně, poštou, faxem, telefonicky, případně e-mailem. Pro jednoduší komunikaci uvádějte na objednávce: název firmy, fakturační popř. přesnou dodací adresu, vaše sídlo, IČ, DIČ, kontaktní osobu a telefon ,fax, e-mail, bankovní spojení (při platbě na fakturu). Přesná specifikace zboží musí obsahovat: označení dle norem ČSN, DIN, ISO popř.číslo výkresu (po dohodě vaše interní číslo) či jinou slovní specifikaci, rozměr, měrnou jednotku, množství v měrné jednotce. A dále je třeba doplnit: termín dodání, způsob dopravy a další požadavky (atest, prohlášení, dílčí plnění atd.).
Návrh kupní smlouvy, potvrzení objednávky: - standardně neprovádíme, potvrzujeme pouze dle vašeho přání (musí být uvedeno v objednávce).

Termín dodání

V případě, že zajišťujeme dopravu, je standardní termín dodání do 48 hodin + doba na dopravu : Česká pošta do 24 hodin, sběrná služba do 24 hodin až 5 prac.dnů - dle dohody. Po dohodě dokážeme zajistit dopravu rychleji. V případě zásahu vyšší moci (živelná pohroma atd.) si vyhrazujeme právo přiměřeně prodloužit dobu dodávky, v krajním případě odstoupit od smlouvy. Vlastní odvoz zboží ze skladu prodávajícího zákazníkem je zpravidla možný ihned. (je-li zboží na skladě).

Balení

Minimální objednací množství je popsáno u jednotlivých sortimentních skupin zboží viz.platný ceník. Balení je dodáváno v papírových krabičkách s identifikací zboží zabalené dle požadavku přepravní služby nebo na paletách dřevěných popř.kovových OHM, OHV nebo na cívkách plastových, které jako vratný obal účtujeme (po vrácení obalu okamžitě vystavíme dobropis na celou fakturovanou částku za obal).

Způsob dopravy - úhrada dopravného

  • Vlastní odvoz ze skladu (provozovny) prodávajícího - zákazníkem.
  • Dovoz externím přepravcem - sběrnou službou / Českou poštou a.s..
  • Dovoz autem prodávajícího - po dohodě minimální hodnota zakázky 2 000,-Kč bez DPH.

áklady na dopravu přeúčtováváme dle platných sazebníků České pošty popř.sběrné služby. U dovozu zboží autem prodávajícího účtujeme dopravné dle dohody.

Ceny a rabaty

Ceny uvedené v našem ceníku jsou bez DPH a jsou dlouhodobě platné, pokud nenastanou zásadní ekonomické změny. U jednotlivých sortimentních skupin zboží je vždy základní prodejní cena. Rabaty jsou vždy uvedeny na druhé straně tohoto ceníku. Kde je rabat vztažen na odběr v Kč celkem, je částka vždy bez DPH.

Majetkové ujednání

Zboží zůstává ve vlastnictví naší firmy, až do jeho úplného zaplacení. V případě nezaplacení zboží v řádném termínu si vyhrazujeme právo odebrat ho zpět.
Penále: při pozdním uhrazení daňového dokladu účtujeme penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Reklamace

Reklamace na zjevné vady a chybně dodané množství zboží lze uplatnit neprodleně po dodání (maximálně do 14 dnů) od převzetí zakázky kupujícím. Na skryté vady do 90 dnů od jeho převzetí. Reklamaci uplatňujte prosím písemnou formou.